Gymnázium Roudnice nad Labem
20.02.2020

Na stromě u naší třídy primy je už víc než měsíc krmítko pro ptáky, které má veliký úspěch. O ptácích jsme se ve škole dozvěděly nejen zajímavá fakta, ale vidíme, jaká to jsou překrásná a roztomilá stvoření. Účastníci u krmítka jsou sýkora koňadra, sýkora modřinka, brhlík lesní, vrabec polní, kos černý, červenka obecná, špaček, sojka a hýl. Zjistily jsme, že se sýkory modřinky respektují a čeka…

Zobrazit celý článek


19.02.2020

Na konci ledna proběhlo okresní kolo Geologické olympiády, kterého se zúčastnilo 12 našich studentů ve dvou kategoriích. Do krajského kola postupují 3 žáci – Vladislav Lebeděv (VII) za kategorii B a Jan Schneider a Barbora Ondrušová (II) za kategorii A. Krajské kolo se bude konat 30.3. 2020 v Ústí nad Labem. Držíme pěsti všem účastníkům Kategorie B (vyšší gymnázium) – pořadí v okrese 1. Leb…

Zobrazit celý článek


11.02.2020

Dne 30.1. až 2.2. 2020 se konalo zimní soustředění Talnetu poblíž Hranic na Moravě. Psal se čtvrtek a já jsem kolem desáté hodiny ráno dorazil na místo setkání v Praze. Jakmile se sešli všichni účastníci, vyrazili jsme směr Hranice na Moravě. Pomocí vlaku a autobusu jsme se, v počtu kolem 30 lidí, dostavili na ubytování kolem třetí hodiny odpolední. Ihned poté, co jsme dojeli, vedoucí nám přiděl…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
FAKULTNÍ ŠKOLY FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT V PRAZE 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

Ústecký krajRoudnice nad Labem

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu