Gymnázium Roudnice nad Labem
17.05.2017

Ráno 24. dubna 2017 vyrazila patnáctičlenná skupina tříd kvinty a sexty v čele s paní profesorkou Zídkovou a panem profesorem Feiglem vstříc druhé části výměny mezi roudnickým gymnáziem a Philanthropinem Dessau Roßlau. V Německu na nás čekal velmi nabitý program, a tak se v několika následujících odstavcích pokusíme vám ho shrnout. V 17 hodin jsme se shromáždili v tělocvičně Philanthropina, abyc…

Zobrazit celý článek


03.05.2017

Student 3. A Radek Štorkán opět vítězem. V pátek 28. dubna proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní finále středoškolské soutěže moot court  a Radek Štorkán si odsud odvezl křišťálovou trofej vítěze a ocenění za řečnický výkon. Mezinárodní středoškolský moot court je soutěž týmů studentů středních škol, jejichž kouči jsou studenti právnických fakult. Cílem této s…

Zobrazit celý článek


01.05.2017

Minulý týden 24. - 28. dubna 2017 vyrazila třída kvarta na ekopobyt do Horního Maršova. V rámci bohatého programu jsme se naučili mnoho nejen o ekologii zábavnou formou skupinových a simulačních her. Přestože nám počasí moc nepřálo, užili jsme si výšlap na blízké Rýchory, lovili vodní bezobratlé živočichy v Lysečinském potoce a cestovali jsme časem krkonošskou krajinou. Celý pobyt vtipně završilo…

Zobrazit celý článek


Základní informace

Vítejte na stránkách GYMNÁZIA ROUDNICE NAD LABEM

(FAKULTNÍ ŠKOLY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY) 

Budova školyPřemýšlíte, kam po základní škole? Navštěvovali jste naše gymnázium v minulosti a jste zvědaví, co se od té doby ve škole změnilo? Patříte k našim studentům a pátráte po informacích ohledně suplování? Zajímá Vás cokoli jiného nebo prostě jen „brouzdáte“ po Internetu a náhoda Vás přivedla až na tyto stránky? Ať už je to jakkoli, jsme rádi, že jste zde.

Nejprve několik základních informací. Gymnázium Roudnice nad Labem je střední škola, která byla založena již v roce 1877. Dnes nabízí studium v osmiletém a čtyřletém cyklu, vždy se všeobecným zaměřením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

Prvořadým úkolem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu. Každý rok je otevřena jedna třída nižšího gymnázia a tři třídy vyššího gymnázia (jedna třída vyššího gymnázia je součástí osmiletého cyklu a navazuje tedy na nižší gymnázium, další dvě třídy jsou součástí čtyřletého cyklu). V nižším cyklu tak poskytujeme vzdělání cca 120 studentům, ve vyšším cyklu cca 320 studentům. Celková kapacita školy povolená MŠMT je 440 studentů.

Po analýze podmínek za nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces, možností a potřeb studentů, požadavků rodičů a stávajících zkušeností opřených o tradici, jsme zaměření školy převedli do podoby několika základních priorit:

  • poskytovat kvalitní, nadprůměrné vzdělání a podporovat u studentů aktivní využívání získaných znalostí
  • poskytnout prostor mimořádně nadaným studentům, aby mohli své dispozice rozvíjet
  • rozvíjet komunikační dovednosti studentů a to nejen v mateřském jazyce, ale i v jazycích světových
  • vychovávat studenty v duchu ideálů demokracie a humanismu
  • poskytnout studentům prostor pro mimoškolní aktivity a podporovat aktivní využití jejich volného času

Jsme školou se všeobecným zaměřením, přesto podporujeme profilaci. Z toho důvodu studenti ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia volí mezi humanitní a přírodovědnou orientací.
U humanitně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. U přírodovědně orientovaných studentů je posílena hodinová dotace matematiky, fyziky a biologie. Profilaci prohlubuje i nabídka odborných seminářů, která je u humanitně orientovaných studentů jiná, než u přírodovědně orientovaných.
Profilace ve čtvrtém ročníku v žádném případě neohrožuje splnění základního cíle, jímž je poskytnout studentům dostatečné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Naše škola však připravuje studenty na vysokoškolské studium, a proto je nutné vytvořit prostor pro to, aby si osvojili hlubší znalosti a dovednosti v předmětech, které upřednostňují a s nimiž spojují své budoucí vysokoškolské studium, respektive profesní kariéru.

Ústecký krajRoudnice nad Labem

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu